Support

Vikten av en fungerande IT-miljö är idag högprioriterat hos de flesta företag. 

Störande och tidskrävande avbrott i driften måste hållas till ett minimum. 

Med regelbundna rutinkontroller kan många avbrott förebyggas, samt även oväntade problem lösas på ett snabbt och smidigt sätt. Detta ger en totalt sett, lägre kostnad för ett företags IT-drift.

Vi finns här för att hjälpa till!

AIES partners

AIES har partners i hela landet som kan erbjuda er den hjälp och support ni behöver.

Hur kan vi hjälpa Er?

Telefon/mail support

Många problem kan avhjälpas via mail eller telefon, av vår erfarna och kvalificerade supportavdelning.

Detta gäller oftast användarsupport (PC relaterade problem).

Fjärrhjälp

I de fall där lösningarna till problemen är av mer avancerad karaktär, rekommenderas fjärrsupport. 

I många fall går det även snabbare för oss, att avhjälpa problem ifall vi själva kan styra datorn. Ibland kan problem vara svåra att beskriva, med fjärrsupporten kan kunden själv visa oss problemet.

Tekniker på plats

När installationshjälp önskas på plats, eller problemen är nätverksrelaterade, vilket omöjliggör fjärrstyrning. Rutingenomgång av maskinpark, nyinstallation av programvara eller administration av server lokalt, kan vara orsaker till att man önskar en tekniker på plats.

Direktsupport ingår i alla aktiva licenser:

Support från Smoothwall

Support från Retrospect

Telefon till vår egen support +46(0)8-55 80 60 10

Support formulär

Hur mår Internet i Sverige?

Övervakning av problem och driftstörningar i realtid. Downdetector Sverige

CERT-SE, Sveriges IT Incident Centrum

CERT-SE är Sveriges nationella CSIRT (Computer Security Incident Response Team) med uppgift att stödja samhället i arbetet med att hantera och förebygga IT-incidenter. 

Här finner ni information gällande aktuella sårbarheter och störningar på Internet.