OneSystem - Molnbaserad hantering

OneSystem - Molnbaserad hantering av OneBlox

OneBlox datalagrings NAS med objekthantering

OneBlox enheterna och lagringsringarna hanteras via OneSystem som är molnbaserad 

All information som lagras i en OneBlox-ringarna finns hos kunden. 

OneSystem möjliggör proaktiv övervakning, rapportering och hantering, men lagrar INTE några kunddata i molnet. 

För de företag som kräver lokal övervakning är Private OneSystem ett implementeringsalternativ.

OneSystem - Egenskaper och fördelar

Att eliminera behovet av dedikerade servrar och tidskrävande mjukvaruuppgraderingar, logga in och få den insikt i eran lagringsinfrastruktur. 

Oavsett om ni har ansvar för en enda plats eller flera platser, kan OneSystems administrationsmöjligheter ge er möjlighet att hantera hela lagringsinfrastrukturen. 

Enkelt och säkert.

OneSystem är en säker molnbaserad hanteringsplattform som proaktivt övervakar, rapporterar och hanterar OneBlox enheter på alla platser och i alla webbläsare. 

Molnbaserad hantering

Private OneSystem är den första hybridlösningen som erbjuder en lokal OneBlox-lagringshanteringslösning, 

som distribueras som en virtuell maskin i en kundens egna datacenter, samtidigt som man utnyttjar samma proaktiva molnbaserade övervakning och proaktiva supportfunktioner.

Privat OneSystem

Eftersom OneBlox distribueras lokalt är informationen alltid nära vilket ger önskad prestanda.

Att lagringshanteringen är molnbaserad, detta gör skalbarheten enklare - från vilken som helst webbläsare - var som helst i världen.

Detta möjliggör för OneSystem partners, och tjänsteleverantörer samt stora företag att säkert hantera flera olika organisationers information. 

OneSystem multi-tenant arkitektur designades från början för att stödja alla Exablox-kunder, oavsett geografisk plats. 

Global Multi-Tenant Architecture

Exablox övervakar kontinuerligt hälsan och statusen hos era OneBlox enheter. 

Exablox får uppdateringar i realtid om OneBlox hårdvara, programvara, nätverkskoppling etc.

Realtidslagring och övervakning

Genom att proaktivt lösa problem, hanteras alla programstörningar snabbast möjligast.

Exablox support håller alltid ett vakande öga över varje OneBlox-implementering. 

Ständigt övervakning, gör att Exablox ofta identifierar problemen innan kunderna inser det att det existerar. 

Proaktivt stöd i världsklass

OneSystem ger företagen en global syn på sin lagringsinfrastruktur för rapportering och analys av trender av lagringskapacitet, 

datareduktionsförhållanden, fjärrreplikering och återhämtningspunkter.

De bästa besluten om lagringshantering är baserade på information. 

Global Reporting