Integritetspolicy

Din integritet är viktig för oss

SAMMANFATTNING AV

AIES AB INTEGRITETSPOLICY FÖR KONTAKTPERSONER

Dina personuppgifter är viktiga för oss och du kan vara trygg med att vi hanterar dem ansvarsfullt och med hänsyn till din personliga integritet.

Om din arbetsgivare är befintlig eller potentiell leverantör eller kund till oss behandlar vi dina uppgifter för att kommunicera i ärenden, framföra erbjudanden till eller motta synpunkter från dig och din arbetsgivare.

De uppgifter vi kan komma att behandla är bl.a.: 

Samt eventuella andra personuppgifter som du lämnar till oss i samband med att vi kommunicerar med dig.

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Det gäller oavsett om du är vår kund, leverantör, samarbetspartner eller potentiell kund. Du kanske även söker jobb hos oss.

Personuppgifter är all information som kan kopplas direkt eller indirekt till en levande person. Från och med den 25 maj 2018 hanterar AIES AB dina personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR - General Data Protection Regulation). 

Vi behandlar din personliga information inom ramen för tillämpliga svenska lagar och förordningar. Personlig information samlas in när det är nödvändigt för oss för att kunna utföra de uppgifter och tjänster som vi är skyldiga att utföra i enlighet med lag och/eller avtal.

All behandling av personlig information kräver en rättslig grund för behandlingen. 

Det kan förekomma att vi kontaktar dig i egenskap av företräde för ert företag/myndighet, då kommer du alltid att ha möjlighet att avanmäla dig från marknadsföring från oss via e-post.

Styrelsen i AIES AB [556910-1446] är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter.

Vad har du för rättigheter?

Du är välkommen att kontakta oss på gdpr@aies.se, om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter inom AIES AB eller om du vill:

Om du vill veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter kan du läsa vår integritetspolicy som du nedan, eller kontakta oss på följande sätt:

E-post: gdpr@aies.se eller Telefon: 08-55 80 60 10

I det här dokumentet kan du se vilka typer av personuppgifter vi har och hur vi använder dem: AIES AB INTEGRITETSPOLICY 2018-05-24.pdf