Rapporter

För er som använder Smoothwall Cloud Filter finns även Smoothwall Cloud Reporting

Få den verkliga historien om användarnas webbvanor - och vart er bandbredd tar vägen

I en tid med juridiskt ansvar för användarnas Internetanvändning behövs fullständig ansvarsskyldighet och öppenhet.

Smoothwalls rapporterings­svit har en stark uppsättning funktioner som är marknadsledande i form av finkornighet, flexibilitet och tillgänglighet.

Ännu bättre. Vår rapportmotor integreras i alla våra produkter.

Det innebär att ingen ytterligare enhet behövs.

Vilka 10 webbsidor är de mest besökta av era användare? 

Vilka användare använder mest bandbredd?

Vid vilken tid, är er nätverksanslutning mest överbelastad och eventuellt i behov av några skärpta policyer?

Rapporteringen är kärnan i vår filosofi - vi tror inte på bara begränsning 

Vi tror på ansvar och tillämpning av godtagbara användningspolicyer men man måste kontrollera att regler följes. 

Om ni vill ta reda på vad som händer i nätverket, kontakta oss för att arrangera en utvärdering som kan köras i "Stealth mode". 

Ingen blockering sker, men efter ett par veckor kommer ni verkligen veta, ert nätverks behov.

Smoothwalls "Vem, vad, var och när" -metod ger all den information ni behöver för att få en grundlig överblick. 

Dessa rapporter kan sedan automatiseras och skickas med jämna mellanrum till berörda parter. 

Med hundratals tillgängliga mallar. Så har ni mycket enkel åtkomst till sanningen bakom er organisations Internetanvändande.

Vill ni veta vem som besökt en viss webbplats? Eller den tidpunkt som webbplatsen besöktes? Eller till och med från vilket rum?


Ni kan dela rapporter med någon i er skola eller organisation snabbt och enkelt via en länk, med möjlighet att säkra denna länk med ett lösenord.

Real-Time Search Terms Log Viewer

Loggen visar de sökord sökte av användarna i realtid, vilket möjliggör omedelbart ingripande för problematiskt beteende.

I loggen ser ni de sökord som används, användaren, sökmotorn som används och om försöket tilläts eller blockeras.

Vi har också infört en rapporteringssektion som heter Sök fraser och användare ”Search Phrases and Users” så att ni kan skapa anpassade rapporter baserade på denna information.

Safeguardning

Smoothwall Safeguarding är en svit av rapporterings funktioner i Smoothwall som hjälper skolor och utbildningsinstitutioner med sin Internet-säkerhet

Skolorna vill kunna agera snabbt om man t.ex. märker att en elev söker efter Cannabis på Internet. Safeguarding ger då larm, som även kan gå till t.ex. skolsköterskan m.m.

Rapporten innehåller även webbtrafiken som har skett innan och efter samt listar också de specifika sökorden eleven har använt. 

Detta för att kunna säkerställa att elev inte bara hamnade på en webbsida via någon länk, utan att eleven aktivt försökt hitta information om narkotika.

Safeguarding administratören kan enkelt skapa köra rapporter över användare för olika tidsperioder för att se om de har brutit mot några Safeguarding regler.

Läs mera om Safeguarding

En introduktion till Smoothwall's kraftfulla rapporteringssystemet inklusive rapport delning.

An introduction to the powerful Smoothwall reporting system including report sharing.

I den här videon kommer vi att titta på rapporteringssystemet  Smoothwall. 

Vi kommer att koncentrera oss på webbfilter rapporter - både med hjälp av mallar och skapa anpassade rapporter.

Vi kommer också att visa andra aspekter av rapporteringssystem och titta på hur man konfigurera varningar från Smoothwall systemet.