Lastbalansering

Lastbalansering av flera Internet anslutningar

Link Load Balancing (LLB) 

Link Load Balancing (LLB) är till för att öka tillgänglig bandbredd, maximera genomströmningen och lägga till redundans.

Link Load Balancing (LLB) ger er möjlighet att på ett intelligent använda flera Internet anslutningar automatiskt och se till att era resurser används på ett effektivt sätt.

Ni kan skapa "Pooler", som gör att ni kan gruppera externa anslutningar och tillämpa anpassningsbara regler och förhållanden till deras användning. 

Ni kan också ställa in failover regler mellan grupperade anslutningar för att säkerställa driften av ert nätverk.

Detta gör att t.ex. en 4G-uppkoppling bara går in när de andra alternativen inte kan ge er tillräcklig Internetanslutning.

Efter driftstörningen så återställs automatisk anslutningen.

Vi säljer olika 4G och 5G routrar så att de passar just era behov.

Lastbalansering för era servrar

Smoothwall stöder Round-robin

Om ni vill använda Round-robin för era servrar är det bara att lägga till flera IP-adresser i era Port forwards regler.

Om ni behöver en mera tillförlitlig lösning som även tittar på t.ex. belastningen av era servrar så är AIES återförsäljare till Loadbalancer.org 

Smoothwall och Loadbalancer används ofta i större installationer.