Backup

Backupsystem    

AIES har jobbat med backup sedan början av 2000 talet!

Vi har alltid valt hårdvaran och mjukvaran baserat på kundens behov, vilket ibland kan leda till att man blandar disk och tape backup samt olika mjukvaror.

Nedan kan ni hitta lite information vad ni bör tänka på, när det gäller er backup:

Det finns en mängd orsaker till att göra en backup av sin lagrade information.

Fastställ en rutin baserad på de värderingar företaget har gällande sin datalagring.

Rutinen måste vara enkel och väl dokumenterad så vid en eventuell förlust ska återställningen kunna ske på rutin utan misstag. 

Återställning måste självklart testas under jämna mellanrum så man kan verifiera att data går att återställa samt vilken tid som behövs för detta.

Vad behöver/ska backas upp

1. Vad som ska kunna återställas måste självklart säkerhetskopieras.

Utöver servrar och viktiga nyckelmaskiner kan även bärbara datorer och mobiler vara viktiga att tänka på.

Har man mailserver och databaser behövs oftast tilläggs moduler för att kunna göra en backup under drift. 

Undersök vilka krav varje programvara har så att en backup verkligen går att genomföra. Har man en blandad miljö av operativsystem spelar även det in på valet av backupmjukvara.

2. Intervallet för en backup återspeglar typen av data man gör backup på 

Samt vilka krav man har på att återställa till en specifik tidpunkt. Tillåter man t.ex. maximalt en timmes förlust på en databas måste den då backas med ett intervall på högst en timmes mellanrum.

Backuper är endera fullständiga eller innehåller förändringar sedan senaste fulla backupen.

I många fall gör man olika scheman för delar av sin information beroende på vilket värde man sätter på respektive del. Dessa scheman automatiserar sedan backup processen så att bandbyte sker efter fastslaget schema.

3. Ett vanligt backupschema delas oftast upp på olika grupper som efter en viss period skrivs över. 

Vill man t.ex. kunna återställa data med kraven valfri dag under en månad tillbaka i tiden så har man normalt 

4 bandgrupper (set). Schemat skulle kunna se ut så här:

Fredag-söndag Full backup (full backup kan beroende på datamängd ta lång tid)

Måndag-torsdag Differentiell backup (alla förändringar sedan senaste fulla backupen)

Vecka 1 skrivs mot set 1, vecka 2 mot set 2 o.s.v. för att den 5:e veckan börja om på set 1 igen.

Detta kan självklart kombineras/kompletteras med månads backuper för att kunna återställa längre tillbaka i tiden. Schemat utgår från det egna företagets värdering samt gällande lagar och föreskrifter.

4. Att testa sina backuper regelbundet är viktigt 

Inte bara för att verifiera data integriteten utan även för att se hur lång tid det tar att återställa.

Valet av backuplösning återspeglar tiden man tillåter sitt system ligga nere.

Tillåts ingen nertid måste allt dubbleras och vara redundant.

Vid en fullständig återställning tillkommer alltid flera faktorer än vid återställning av separata filer. 

Har man bytt hårdvara måste man veta att det går att göra en fullständig återställning till ny hårdvara utan att det får komplikationer. 

De flesta backup mjukvaror har någon form av ”Disaster Recovery” funktion som är viktig att gå igenom.

En image kan vara ett bra sätt att snabbt återfå ett system komplett till en specifik tidpunkt som oftast enkelt sedan kan kompletteras med den senaste backupen.

Backupen görs lämpligast från en separat dator för att på enklaste sätt kunna återställa filer ifall en datakrasch inträffar.

5. Har ovanstående punkter besvaras vet man nu kraven på inköp av hårdvara 

Samt vilka backup program som kan passa era behov.

Tider både för backup och återställning är viktiga samt vilken mängd data som kommer att behöva säkerhetskopieras. 

Beräkna in er ökning av data så att backup kommer att klara företagets tillväxt. 

Förvara era backup kopior på ett säkert sätt!