Smoothwall Classwize - Classroom Manager

Ge klassrumskontrollen tillbaka till lärarna!

Stöder effektiv undervisning och lärande i det moderna, digitala klassrummet.

Fungerar för elevernas Chromebook, PC samt Mac. 

Detta verktyg ger lärare möjlighet att enkelt själv hantera elevernas datorer under sina lektioner.

Mässor med Smoothwall

SETT 2024 i Kista/Stockholm 

16-18 april Monter: A35 

Smoothwall Classwize Product Brochure swe.pdf

Smoothwall Classwize 

Ska ses som ett komplement till vårt Smoothwall Cloud Filter, den går dock att använda som helt fristående produkt i molnet.

Classwize kan ej öppna något som är spärrat i Smoothwall Cloud Filter. Lärare kan spärra samt låsa eleverna till visa domäner/URL'er 

För Chromebooks: Alla inställningar och installation sker i Google admin och i en moln portal från Smoothwall. 

För PC med Google konton: Man använder Google Classroom, då kan man installera klienten i Google Chrome. 

För PC utan Google konto: Kräver ett Azure AD konto samt lokal installation av klienterna.

Smoothwall Classwize stöder även synkning mot OneRoster och andra system. 

Vad säger lärarna?

Med hjälp av Classwize är det enkelt att stötta elever som behöver extra stöd. Man kan hjälpa en elev genom att öppna en URL med info eller skriva ett tips på hur de kommer vidare. Det är bra både för lärarna och den enskilda eleven, att man ej stör resten av klassen.

Det är enkelt att ge elever extra uppgifter via chatten, för de som börjar bli klara med sina uppgifter, utan att man stör resten av gruppen.

Focus är en funktion som verkligen behövs för vissa klasser.

Nyheter :

Anpassa hur dina klasser visas 

Du kan nu anpassa din sida Mina klasser! Denna mycket efterfrågade uppdatering låter dig anpassa din Classwize-upplevelse genom att byta namn, fästa och dölja/visa klasser.

Byt namn på dina klasser

Ändra namnet på din klass genom att välja ikonen Byt namn på din klass. Den nya funktionen Byt namn låter dig byta namn på din klass på ett sätt som gör det lättare för dig att identifiera och organisera dina klasser. Använd upp till 50 tecken gjorda av versaler och gemener, siffror, specialtecken och mellanslag.

Fäst dina favoritklasser

Fäst dina viktigaste klasser högst upp på sidan Mina klasser för enklare åtkomst. Du kan fästa så många klasser som du vill, eller lossa dem när som helst.

Dölj/visa ofästa klasser

Alla klasser som du inte fäster flyttas till avsnittet Andra klasser på för mina klasser. Dölj dina ofästa klasser för att ge instrumentpanelen en renare layout eller visa dina ofästa klasser när som helst.

Slå ihop flera klasser

Läraren kan skapa nya klasser utav de de befintliga klasserna genom att slå ihop dem till en ny klass som man de själva namnger

Funktioner

Återställ fokus genom att låsa skärmen

Låsa alla eller enskilda skärmar hjälper till att upprätthålla klassens fokus. 

Det går även att ställa in focus så att bara vissa domäner och URL fungerar, man kan t.ex. låsa eleverna på bara en film på Youtube

Alla sidor som anges i Focus kommer att öppnas i egna webbflikar, när man startar Focus.

Youtube filmer öppnas i helskärm på den fliken

Om en elev försöker öppna någon annan domän/sida möts de av en blockeringssida

Det skiljer sig lite vad de olika klienterna klarar. Chromebooks har samtliga funktioner.

Öppna flik

Öppna specifika webbadress för alla studenter, så att alla fokuserar på samma innehåll.

Rastervy

Elevernas skärmar visas som miniatyrer i en enda skärm, för att läraren enkelt skall kunna skanna av vad eleverna gör.

Full sessionskontroll

Tillåter lärare att hantera sessionens tider och lägga till eller ta bort elever helt utan IT-hjälp.

Aktiva / inaktiva / stäng flikar

Övervaka flikar på nuvarande skärm och bakgrunds skärmar med förmågan att stäng flikar när det behövs.

Synkroniseras med Google Classroom och/eller Microsoft Azure AD

Enkel inloggning med Google ID. Fullständig Google Klassrumssynkronisering tar bort behovet av att skapa klasser i Smoothwall Classroom Manager.

Realtidsövervakning av elevdatorerna

Realtidsövervakning ger lärare omedelbar synlighet när en student går utanför vägen.

Peer-to-peer-arkitektur

Låg påverkan på ert LAN, innovativ, peer-to-peer arkitektur håller bandbredds kraven väldigt låga.

Fokuserad inlärning

Lärare behåller full URL-kontroll på elevdatorerna. De styr antalet flikar och se till att elevernas uppmärksamhet är på specifika URL: er och bort från allt annat.              

Chatt

Lärare till elev och elev till lärare. Kommunikationen är snabb, helt privat och utan avbrott för resten av klassen. 

Bevis

Skärmdump kan tas och sparas lokalt för bevisningsändamål.

Microsoft som katalogtjänst

Använder Azure AD.

Smoothwall Classwize Product Brochure swe.pdf