Smoothwall Classwize

Classroom Manager

Smoothwall Classwize - Classroom Manager

Den fungerar för Chromebook, PC samt Mac. 

Detta verktyg ger lärare möjlighet att enkelt själv hantera elevernas datorer under sina lektioner

Smoothwall Classwize - Classroom Manager Svenska.pdf

För Chromebooks: Alla inställningar och installation sker i Google admin och i en moln portal från Smoothwall. 

För PC med Google konton: Om man använder Google Classroom kan man installera klienten i Google Chrome. 

För PC utan Google konto: Kräver ett Azure AD konto samt lokal installation av klienterna.

Smoothwall Classwize stöder även synkning mot OneRoster. 

Funktioner

Återställ fokus genom att låsa skärmen

Låsa alla eller enskilda skärmar hjälper till att upprätthålla klassens fokus. Det går även att ställa in focus på bara vissa domäner.

Det skiljer sig lite vad de olika klienterna klarar. Chromebooks har samtliga funktioner.

Öppna flik

Öppna specifika webbadress för alla studenter, så att alla fokuserar på samma innehåll.

Rastervy

Elevernas skärmar visas som miniatyrer i en enda skärm, för att läraren enkelt skall kunna skanna av vad eleverna gör.

Full sessionskontroll

Tillåter lärare att hantera sessionens tider och lägga till eller ta bort elever helt utan IT-hjälp.

Aktiva / inaktiva / stäng flikar

Övervaka flikar på nuvarande skärm och bakgrunds skärmar med förmågan att stäng flikar när det behövs.

Synkroniseras med Google Classroom och/eller Microsoft Azure AD

Enkel inloggning med Google ID. Fullständig Google Klassrumssynkronisering tar bort behovet av att skapa klasser i Smoothwall Classroom Manager.

Realtidsövervakning av elevdatorerna

Realtidsövervakning ger lärare omedelbar synlighet när en student går utanför vägen.

Peer-to-peer-arkitektur

Låg påverkan på ert LAN, innovativ, peer-to-peer arkitektur håller bandbredds kraven väldigt låga.

Fokuserad inlärning

Lärare behåller full URL-kontroll på elevdatorerna. De styr antalet flikar och se till att elevernas uppmärksamhet är på specifika URL: er och bort från allt annat.              

Chatt

Lärare till elev och elev till lärare. Kommunikationen är snabb, helt privat och utan avbrott för resten av klassen. 

Bevis

Skärmdump kan tas och sparas lokalt för bevisningsändamål.

Microsoft som katalogtjänst

Använder Azure AD.

Smoothwall Classwize - Classroom Manager Svenska.pdf