Adress

Besöksadress (endast bokade besök):    

AIES AB

Månskärsvägen 10b, 5-6 TR

141 75 KUNGENS KURVA

Tel. +46 (0)8-55 80 60 10

info@aies.se

Postadress:  

 AIES AB

Malungsvägen 105

192 71 SOLLENTUNA

SWEDEN

Övriga uppgifter:

Faktura via e-post: faktura@aies.se 

Invoice via e-mail invoice@aies.se

PlusGiro: 65 72 22-6

BankGiro: 125-7831

IBAN:SE62 9500 0099 6026 0657 2226 - SWIFT:NDEASESS

Org.nummer: 556910-1446

EORI-number: SE5569101446

VAT-number: SE556910144601

Godkänd för F-skatt