Smoothwall support

Vikten av en fungerande IT-miljö är idag högprioriterat hos de flesta företag. 

Störande och tidskrävande avbrott i driften måste hållas till ett minimum. 

Med regelbundna rutinkontroller kan många avbrott förebyggas, samt även oväntade problem lösas på ett snabbt och smidigt sätt. Detta ger en totalt sett, lägre kostnad för ett företags IT-drift.

Vi finns här för att hjälpa till!

Smoothwall SUPPORT

Teknisk support för Smoothwall produkter erbjuds via chatt, e-post, telefon och via fjärrstyrning.

Vi kan också erbjuda på plats i vissa områden, baserat på vårt återförsäljarnätverk. 

Smoothwall support från England ingår i alla aktiva Smoothwall licenser.

https://smoothwall.com/support

Hur mår Internet i Sverige?

Övervakning av problem och driftstörningar i realtid. Downdetector Sverige

CERT-SE, Sveriges IT Incident Centrum

CERT-SE är Sveriges nationella CSIRT (Computer Security Incident Response Team) med uppgift att stödja samhället i arbetet med att hantera och förebygga IT-incidenter. 

Här finner ni information gällande aktuella sårbarheter och störningar på Internet.

Ni kan även få Smoothwall installerad och uppsatt enligt era önskemål, detta görs remote från Smoothwall eller med hjälp av någon utav våra återförsäljare.

Vi hjälper dig att få ut det mesta möjliga, av er investering i vår teknologi.

Vårt tekniska försäljningsteam kommer att säkerställa att ni kan planera, införa och konfigurera vår teknik utan dramatik eller avbrott. 

När saker går fel, ni behöver en specialist inte en helpdesk. 

Smoothwall har väldigt kompetenta nätingenjörer de har också direkt tillgång till produktutveckling och testning. De kan snabbt kan ta itu med komplexa frågor. 

Ny eller ominstallation av Smoothwall?

Via denna länk hittar ni alltid den senast ISO'n för nerladdning: https://software.smoothwall.com 

Ert serienummer hittar ni på våra fakturor samt i webbgränssnittet längst ned på alla sidor "About"

E-posta smoothwall@aies.se om ni ej har ett serienummer.

För utbildningscenter rekommenderar vi också att ni tittar på: EduGeek.net (Kräver gratis registrering)

http://www.edugeek.net

Manualer m.m. hittar ni på denna adress: https://help.smoothwall.net/product_documentation.htm

Smoothwall Knowledge Base: https://kb.smoothwall.com

Smoothwall forumhttps://community.smoothwall.com

För frågor om Smoothwall och/eller support e-posta eller ring: smoothwall@aies.se eller telefon: Tel: 08-18 07 05 int.+46 8-18 07 05

Serviceavtal för Smoothwall ingår i alla nya licenser, kan kompletteras med Premium Enterprise Service 24x7x365

Kontakta oss för mera information om de olika nivåerna.

Vi garanterar inte support för 3:e parts (kundens egna) produkter, även om vi i den mån vi kan, försöker erbjuda hjälp med felsökning för samtliga delar. 

All support baseras på distans. Om fjärrstyrd hjälp önskas, måste kunden erbjuda lämplig access till sin Smoothwall produkt för att hjälp ska kunna erbjudas.

Även tekniker på plats kan erbjudas, där omständigheterna tillåter det.

Filmer om funktioner och gränssnittet i Smoothwall

Här hittar ni filmer om Smoothwall 

Kontakta AIES om Smoothwall support