Time

Tid

Smoothwall är väldigt beroende av att tiden alltid är rätt

Funktioner som t.ex. Tvåfaktorautentisering (2FA) skulle ej fungera om tiden i Smoothwall är fel.

Smoothwall sänder frågor till andra servrar t.ex. Microsoft AD, så det gäller det att hela ert nät alltid har samma tid.

Smoothwall kan agera lokal tidsserver i ert nät, så att alla klockor går lika.

Då Smoothwall är en säkerhetsprodukt är det också väldigt viktigt att tiden är rätt för t.ex. utredningar vid intrång etc.

Vilka funktioner för tid finns i Smoothwall?

Tidsfunktioner i Smoothwall:

Timezone: Anger vilken tidszon ni befinner er i

Time and date: Visar tid och datum samt möjlighet att ändra dessa

Network time retrieval: Hur ofta skall Smoothwall hämta extern tid? Samt om den tiden skall sparas i dator klockan. 

Det tar väldigt lite bandbredd att hämta tid, så sätt den gärna på varje timme i större system, detta val kommer nog att försvinna.

Network time servers: Varifrån skall Smoothwall hämta tiden? Från flera olika eller en enskild? Väl en säker gärna egen GPS som har spärrar mot att ändra tiden mycket. 

Network time service interfaces: Anger vilka interna nätverk Smoothwall kan leverera tid till

Våra större kunder har oftast egen tidsserver, som uppdateras via GPS eller atom ur som sedan Smoothwall hämtar tiden ifrån

Dessa system har nästan alltid skydd för att tiden inte ska kunna förändras mycket om man t.ex. skulle simulera GPS satelliter för att ändra tiden, sådan utrustning finns på den svarta marknaden.