Smoothwall: Cloud larm

Safeguarding larm via Cloud Filter

Ni kan nu låta era safeguardning larm från Smoothwall Firewall och Smoothwall Filter sändas ut vi ert Smoothwall Cloud Filter.

Funktionen är valbar. 

Om ni använder funktionen får ni snabbare larm för era enheter som har Cloud filter installerat.