Google

Autentisering med Google

Smoothwall stöder webbfiltrering baserad på Google Apps-användarkonton 

Smoothwall stöder Single Sign-On autentisering för användarna

För att Smoothwall Classroom Manager skall fungera krävs endast att Google Classrom är uppsatt, resten sköts via webben. 

(Stöd för Microsoft Azure AD finns också.)

Google som en katalogtjänst - Google as a Directory Service

Google som en katalogtjänst tillåter användarautentisering och kartläggning av grupp, baserad på Google Apps-konton och gruppmedlemskap utan att behöva koppla ett Active Directory till Google.

Denna katalog typ kan användas med Connect för Chromebook för att uppnå filtrering utan behov av ett AD eller behovet av att konfigurera Google Active Directory Sync.

Det är möjligt att länka Smoothwall grupper till Google-grupper, vilket gör att regler såsom innehållsfiltreringspolicy från Smoothwall ska tillämpas baserat på grupper. 

Organisatoriska enheter kan även mappas direkt till grupper i Smoothwall.

Synkronisering med Google katalog sker genom att klicka på en knapp i stället för via realtidskommunikation med Google varje gång en användare loggar in.

Inledningsvis är det möjligt att sätta upp flera olika domäner, stöd för underdomäner kommer senare.

Om ni har ett Active Directory som synkroniseras med Google (GADS) ska ni konfigurera Smoothwall att använda Active Directory-anslutning.

Hur man mappar en befintligt Google autentiseringstjänst till Smoothwall.

Google Inloggnings-knapp till användarnas inloggningssida för de som ej använder Chromebooks

Ni kan lägga till Google Inloggning-knappen till er SSL- eller icke-SSL-inloggningssida för Google-autentiseringsändamål. 

Använd era Google-uppgifter för enkel inloggning "single sign-on", ett klick och ni är inne!

Läs mera om Connect för Chromebooks