Kerberos/NTLM

Förhandla Kerberos/NTLM

Med webbfiltret i klienten slipper man problemen med Kerberos och NTLM se Smoothwall Cloud filter 

Ni slipper välja mellan Kerberos och NTLM!

Många av våra webbfilter kunder använder nu Kerberos-autentisering, vissa klienter och klientapplikationer kräver dock användning av NTLM istället

Om det är nödvändigt att använda både Kerberos och NTLM-autentisering för samma uppsättning klienter identifierar vår autentiserings metoden automatiskt vilket protokoll som är bäst att autentisera, policyn kommer att passa alla Kerberos eller NTLM klienter.

Om ni vill använda funktionen, väljer ni helt enkelt "Negotiate Kerberos / NTLM" där ni normalt skulle välja någon av de två. 

Om ni väljer "Negotiate Kerberos / NTLM" som standard, snarare än Kerberos eller NTLM, så fungerar allt automatiskt.

Ni hittar inställningen under Web proxy » Authentication » Policy wizard