Smoothwall Connect

Idag är det Smoothwall Cloud Filter och Global Proxy som används!


Smoothwall Connect är en lösning som möjliggör att filtreringsregler följs oavsett varifrån utrustningen används.

Smoothwall Cloud Filter finns som alternativ om man ej vill att trafiken går via sin egen Smoothwall, när användaren är utanför det egna nätet.

Kontakta oss för mera information om de olika alternativen.

Detta gör att era användares tillträde till Internet kan kontrolleras, på ett säkert sätt oavsett var eller när de använder Internet. 

Företag, skolor och organisationer har ett ökat behov att införa flexibel arbetstid. Samt vidta åtgärder för att säkerställa även bärbara datorers användning, när användaren ej är på sin ordinarie plats. 

Med Smoothwall Connect kan er policy utvidgas. Användare av bärbara datorer, hindras från att få tillgång till olämpligt innehåll och skyddas från skadlig kod. 

Övervakning och loggning av bärbara enheter ger er en komplett bild, av organisationens Internet användning. 

Våra webbfiltrerings klienter är tillgänglig för Windows, Mac, Chromebooks och iOS-enheter.

Smoothwall Connect v3 for Windows

Smoothwall Cloud Filter finns som alternativ om man ej vill att trafiken går via sin egen Smoothwall, när användaren är utanför det egna nätet.

Fjärrfiltreringsklient, Smooth Connect v3 för Windows, gör filtrering för fjärranvändarna snabbare än någonsin.

Uppdateringar sker i realtid, ett reducerad fotavtryck och stöd intern portal gör filtrering av fjärranvändare till en lätt match.

Stöd för Windows 10 och automatiskt avgör om datorn är lokal till webbproxy för filtrering, vid en fjärranslutning (till exempel hemma), eller bakom en intern portal 

Om klienten är lokalt så ansluter den bara till webbproxyfiltret. 

Om klienten upptäcker att den är utanför hemma nätverket, så gör den en säker anslutning till fjärrwebbproxy för filtrering. 

Obs: Google Chrome tillåter flera användare att vara inloggad i en enda Chrome enhet vid en viss tidpunkt. 

För att Smootwall s Google App integration skall fungera, behöver denna funktion vara inaktiverad. 

För en detaljerad beskrivning av hur man gör detta, se Googles administratörskonsol, http://admin.google.com.

Smoothwall erbjuder Single Sign On tjänst för Chromebook användaren, så att de loggar in en enda gång (till sin Chromebook).

Användaren verifieras sedan mot ert Active Directory eller via Google grupper.

Om klienten upptäcker att den är bakom en intern portal (kaféer eller hotell), görs det möjligt för användaren att logga in på portalen, innan det upprättande en säker anslutning till Smoothwall.

Smoothwall Connect Filter v3 omdirigerar all HTTP och HTTPS-trafik från datorn och behöver inte någon proxyinställningar.

Smoothwall Connect for Chromebooks

Smoothwall Cloud Filter finns som alternativ om man ej vill att trafiken går via sin egen Smoothwall, när användaren är utanför det egna nätet.

Smoothwall Connect för Chromebooks fungerar både när användaren är lokalt och remote.

Lösningen är utformad för att fungera tillsammans med Chromebook Management Console som används för att hanterade enheterna.

Privatägda Chromebooks kan fortsätta att använda BYOD eller Global Proxy 

Läs mera om Chromebooks här:

Huvudfunktioner:

Smoothwall Connect möjliggör att flera enheter (iPad iPhone - iOS, Mac OSX, Chromebooks, Windows) aktivt filtreras och kontrolleras i enlighet med organisationens policy 

i eller utanför sitt hemnätverket.

Smoothwall Connect för Smoothwall Firewall och Smoothwall Filter stöder också Single Sign-on (SSO) för Google Chromebook, och iOS Global Proxy.

Smoothwall Connec använder MobileProxy. 

Klienten känner av om man är utanför det egna nätverket och då är det Mobileproxyn som används, man kan då göra undantag för t.ex. svtplay.se etc. 

så att den trafiken går direkt ut på Internet utan att gå via Mobileproxyn, den trafiken kommer dock att vara ofiltrerad

Se även Global Proxy som också fungerar med Chromebook, Android, PC, MAC, och IOS kräver Smoothwall Firewall

Smoothwall Cloud Filter finns som alternativ om man ej vill att trafiken går via sin egen Smoothwall, när användaren är utanför det egna nätet.

Kontakta oss för mera information om de olika alternativen.