Smoothwall Hybrid Filter

Smoothwall Hybrid Filter 

Kombinerar två produkter Smoothwall Cloud Filter & Smoothwall Firewall

Smoothwall Cloud Filter

Mer att läsa: Smoothwall Cloud Filter

Smoothwall Firewall - Webbfilter med brandvägg

Komplett skydd: Brandvägg, webbsäkerhet och webbfilter. Enkel driftsättning.

Kombinera vår marknadsledande webb-filter med brandvägg, applikations kontroll, VPN, IDS, IPS m.m.

Finns som mjukvara, hårdvara och virtuell maskin.

Mer att läsa: Smoothwall Firewall