Smoothwall: Azure AD

Smoothwall: Microsoft Azure AD

Smoothwall stöd för identifiering via Microsoft Azure AD:

Smoothwall har släppt en ny katalog tjänst, identifiering via Microsoft Azure AD till Smoothwall Firewall och Smoothwall Filter.

Ny är det möjligt att ha en AzureAD-anslutning för att kartlägga användare och grupper.

Detta stödjer Idex klienten och 802.1x-autentiseringsmetoder, men stöder inte metoder som kräver kunskap om lösenordet (t.ex. SSL-inloggning, Proxy Auth).

Evt. stöd för lösenord kan komma i senare uppdateringar.