Smoothwall: Realtids log

Smoothwall Cloud Filter har nu stöd för realtids log:

Ni har fått en ny knapp "Launch Realtime Log Viewer i ert Cloud Filter.

Trycker ni på knappen öppnas ett nytt fönster.