CyberSeal

CyberSeal switchar och nätverksprodukter

CyberSeal är en pionjär i att tillhandahålla it-säkerhet för verksamhetskritiska nätverk

CyberSeal erbjuder skräddarsydda produkter som håller fast trådbundna och trådlösa nätverk av fysisk säkerhet, sensorer, SCADA och industriella styrsystem. 

Den ger också en Säkerhetsinformation Event Management (SIEM) systemet, som ger fullständig it säkerhetslösningar för verksamhetskritiska tillämpningar.

CyberSeal Tungsten 

Allt fler system för fysisk säkerhet är kopplade till lokala nätverk för övervakning och styrning. Även inom industri och fastighetssystem används nätverk som visat sig sårbara för yttre hot.

Det ställer krav på en heltäckande säkerhet som kan hantera både fysiska och digitala hotbilder av vitt skilda slag.

Tungsten från CyberSeal är en intelligent switch som utvecklats med tanke på dessa förutsättningar

Den är avsedd för tillämpningar inom fysisk säkerhet, publik säkerhet och SCADA-system (Supervisory Control And Data Acquisition). 

Tungsten erbjuder starka säkerhetsfunktioner kombinerat med omfattande möjligheter att styra och anpassa nätverksfunktionerna till specifika förutsättningar. 

Switchen har också industrianpassad hårdvara och är byggd för svåra miljöer. Den klarar drifttemperaturer från -40°C till +75°C utan någon fläkt.

Tungsten övervakar och analyserar kontinuerligt trafiken i nätverket och alla anslutna enheter. Varje försök att ansluta en obehörig enhet upptäcks och kan blockeras. 

Switchen skyddar inte bara servrar och nätverk utan också alla anslutna yttre enheter mot nätattacker och sårbarheter. In- och utgående trafik kan granskas på portnivå så att bara säker och identifierad trafik från behöriga enheter tillåts.

Tungsten kan placeras var som helst i nätverket och fungerar som ett kraftfullt verktyg för att säkerställa säkerhetspolicyn. 

Switchen kan upptäcka nätattacker på lager 2 och 3, exempelvis CAM overflow, ARP spoofing poisoning, IP address spoofing, kapning av strömmande video, STP-manipulering och Denial of Service. 

Vidare kan den rapportera och automatiskt vidta åtgärder för att återställa nätverket efter avbrott. Det finns också ett hårdvaruskydd som förhindrar att switchen manipuleras fysiskt.

Installationen underlättas av inbyggt stöd för PoE (Power over Ethernet) upp till 255W. Med färre enheter som behöver kraftförsörjning minskar också antalet felkällor i nätverket. 

Tungsten har 8 standardportar för Ethernet (RJ-45, 10/100/1000 Mbps) och 4 SFP-portar för fiberanslutning. Montering kan även ske på DIN-skena.

Det går också att köpa SFP med stöd för OTDR funktion / Mätning. (OTDR functionality)

Bakgrund: Här behövs en säkrare switch

I dagens system för fysisk säkerhet finns ett växande antal datorliknande och nätverksanslutna enheter, vilket medför risker. 

Säkerhetskameror, passersystem, larmsensorer, med mera, ansluts via TCP/IP-baserade nätverk och använder oskyddade kommunikationslänkar inom det område som ska skyddas. 

Detta öppnar för angrepp och intrångsförsök som kan ska både fysiskt och komma utifrån via Internet.

Exempel på sådana risker är:

Smart switch som stärker fysisk säkerhet

CyberSeal Tungsten leder en ny generation intelligenta switchar, med omfattande inbyggda säkerhetsfunktioner. 

Den är en idealisk lösning för nätverk som används för fysisk säkerhet och inom industrin.