Enkel inloggning

Enkel inloggning

Enkel inloggning "Easy Login" är ett par av inloggningsskript, en vardera för Windows och Mac.

När en proxy distribueras i-line / transparent, kan autentisering beteendet vara oberäknelig, med oförutsägbara timeout.

Enkel Inloggning "Easy Login" ger inte bara ett enkelt sätt att säkerställa en konsekvent autentisering beteende med transparenta proxy, men också ser till att icke-webbapplikationer autentiseras korrekt med proxy från det ögonblick ni loggar in.

Titta även på IDex Directory.