Gränssnitt - Video

Många video filmer är gjorda med ett gammalt  gränssnitt och det kan idag finns mera funktioner/val.

Webbfiltret i Smoothwall 

Vem - Vad - Var - När samt hur länge?

Smoothwall Webbfilter policy Who-What-Where-When 

Smoothwall Webbfilter policy, låter er snabbt konfigurera olika regler baserat på:

Vem - Who 

Vem är det som försöker nå en webbsida?

Vad - What

Vad är det för innehåll som man försöker nå?

Var - Where  

Vilken plats befinner sig användaren?

När - When

Vad är det för tidsregler som gäller? 

Åtgärd - Action 

Här väljer ni vad som skall hända när det blir en träff.

Hur länge?

Hur man sätter upp Time Quotas

Webbfiltret regler 

Skapa olika webbfilter regler

Skapa en enkel webbfilter regel - Creating a Basic Web Filtering Policy

Skapa en "Tillåt" regel - Creating an 'Allow' Web Filtering Policy

Tillåt en Blockerad webbsida - Allowing a Blocked Site

Felsökning av webbfiltret 

Policy tester

Jag har tillåtet/blockerat en webbsida, men det fungerar inte - I've allowed or blocked a site and it hasn't worked

Jag har tillåtet en webbsida, men den visas felaktigt - I've Unblocked a Site But it Looks Strange

Blockerings sidor för webbfiltret

Skapa en regel för blockerings sidor - Creating a Block Page Policy

Tillbaka till innehållsförteckningen

Brandväggsregler i Smoothwall  

Firewall rules in Smoothwall 

Brandväggs adresser och olika objekt  

Firewall Address and Service Objects.  

Smoothwall gör det enklare att gruppera olika adresser och objekt till text som förklarar vad det är.

Det är enkelt att återanvända dessa objekt på många olika ställen.

Port Forward regler i Smoothwall brandväggen 

Port Forwards Rules 

Port forwards rules i Smoothwall används för att era interna maskiner skall kunna nås från Internet.  

Ändra utgående regler för brandväggen i Smoothwall  

Changing the Outgoing Rule in the Smoothwall Firewall.

För att ha en så hög säkerhet som möjligt i Smoothwall är det viktigt att bara tillåta godkänd trafik mot Internet.

Tänk på att många skrivare kan bli hackade, så se till att de bara kan tala med eventuell servicepartner externt.

Tillåt externa tjänster passera genom brandväggen i Smoothwall 

Tillåt en extern tjänst att nå interna tjänster

Allowing an External Service through the Smoothwall Firewall 

Används bl.a. till att låta Smoothwall hantera era e-postservrar på ett säkert sätt.

Smoothwall Access - Tjänster i Smoothwall

Att sätta upp olika regler för tillgång till olika tjänster i Smoothwall.

Används bl.a. till ICMP, DNS proxy (53), FTP proxy (2121),  FTP proxy alternative, Heartbeat admin on HTTPS (440), 

Kerberos Login (814), MobileProxy server (61001), SMTP (25), SNMP (161),  SSH-based admin (222),

Web-based admin on HTTP (81), Web-based admin on HTTPS (441) m.m. se hjälpen på sidan för mera information.

Smoothwall Access | Firewall | Smoothwall

Setting up rules for accessing various services on the Smoothwall.

Felsökning av brandväggsregler i Smoothwall

Felsökning av brandväggen i Smoothwall Inklusive Log Viewer. 

Firewall Troubleshooting Including Log Viewer | Firewall | Smoothwall

Tillbaka till innehållsförteckningen

Autentisering av användare i Smoothwall 

Autentisering översikt - Authentication Overview

Hantera allmänna autentiserings inställningar och funktioner - Managing general authentication settings and functions

Välja en lämplig autentiseringsmetod - Selecting an Appropriate Authentication Method

Det finns många olika autentiserings möjligheter i Smoothwall både för transparenta och icke-transparenta proxy, men vilken är det som är den vanligaste, och när de används de olika?

There are many authentication policies available for transparent and non-transparent policies in the Smoothwall, but which are the most common, and when are they used?

Autentisering med Active Directory

Ställa in Active Directory-autentisering service till er Smoothwall för användare och användargrupper.

Setting up the popular Active Directory authentication service to your Smoothwall for users and user groups.

Autentisering med IDex Directory för Microsoft’s directory service

Information om Smoothwall IDex Directory. En guide till IDex Identity Indexing, när ni kan välja att använda den och hur ni ställer in den

Autentisering med Google

Hur man mappar en befintligt Google autentiseringstjänst till Smoothwall.

How to map an existing Google directory authentication service to your Smoothwall.

Autentisering med BYOD - Bring your own device

Använda RADIUS för att tillåta användare att ansluta och autentisera sina egna trådlösa enheter till ert Smoothwall nätverk.

Using RADIUS accounting to allow users to connect and authenticate their own wireless devices to the network.

Sätt upp autentisering för Vem - Setting up Authentication Policies - "The Who"

Filtrerings objekt är grundbyggstenarna för alla era webbfilter policyn. Här förklarar vi "Vem" i Smoothwall.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Web proxy i Smoothwall 

Transparent och icke transparenta web proxy

Smoothwall's web proxy kan konfigureras att fungera i antingen transparent eller icke-transparent läge - men vad är skillnaderna, och hur ska du välja mellan dem?

Smoothwall's web proxy service can be configured to operate in either transparent or non-transparent mode - but what are the differences, and how should you choose between them?

Proxy distribution

Proxy distribution krävs för icke-transparent filtrering i Smoothwall. Förstå de olika metoderna, och hur de interagerar med Smoothwall.

Proxy distribution is required for non-transparent filtering. Understanding the different methods, and how they interact with the Smoothwall

Tillbaka till innehållsförteckningen

Rapporter i Smoothwall 

Rapporteringssystemet i Smoothwall inklusive rapport delning

En introduktion till Smoothwall's kraftfulla rapporteringssystemet inklusive rapport delning.

An introduction to the powerful Smoothwall reporting system including report sharing.

Smoothwall Safeguarding

Tillbaka till innehållsförteckningen

Felsökning i Smoothwall 

Ni hittar felsökning av webbfilter under webbfilter.

Enkel diagnostik - Simple diagnostics

Det finns ett stort antal verktyg som finns i Smoothwall som hjälper till med enkla diagnostik. Här är en introduktion till några av de vanligaste, inklusive realtid rapporter, loggar och varningar.

There are a large number of tools available in the Smoothwall to help with simple diagnostics. An introduction to some of the most common, including realtime reports, logs and alerts.

Avancerad felsökning - Advanced Troubleshooting

En guide till Smoothwall's felsökningsverktyg för att diagnostisera systemproblem.

A guide to the Smoothwall troubleshooting tools to help diagnose system problems.

Felsökning av brandväggsregler i Smoothwall

Felsökning av brandväggen i Smoothwall Inklusive Log Viewer.

Firewall Troubleshooting Including Log Viewer | Firewall | Smoothwall

Tillbaka till innehållsförteckningen

Bandbredds begränsning i Smoothwall OBS! Utgår inom kort, det finns alternativ

Bandbredds begränsning - Bandwidth Optimisation

Bandbredds begränsnings modulen tittar även på layer 7, så att den kan fånga olika applikationer.

Bandbredds begränsnings och rapporter

Bandwidth management and reporting | Networking | Smoothwall

Titta gärna också på Bandbredds begränsning genom proxyn

  

Tillbaka till innehållsförteckningen

Installation och konfiguration av Smoothwall  Firewall

Inställningar för nätverkskorten

Hur man ställer in de olika nätverkskorten i Smoothwall

Setting up interfaces | Networking | Smoothwall

Lastballansering av flera WAN och failover

Hur man sätter upp flera Internet leverantörer i Smoothwall

Link load balancing | Networking | Smoothwall

Source NAT and LLB rules

Hur man använder NAT, SNAT och lastballanserings regler i Smoothwall

Source NAT and LLB rules | Networking | Smoothwall

DNS inställningar

Hur DNS - Domain Name System fungerar i Smoothwall

DNS | Networking | Smoothwall

DHCP inställningar

DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol inställningar i Smoothwall

DHCP | Networking | Smoothwall

Tillbaka till innehållsförteckningen

Olika äldre informations filmer från Smoothwall 

Uppdateringen Kenilworth - Whats new in Kenilworth July 2017 ?

Uppdateringen Inverness - Whats new in Inverness January 2017 ?

Uppdateringen Glamis - What's new in Glamis July 2016 ?

Smoothwall Introduktionsvideo på Engelska: