Innehålls modifieringar

Innehålls modifieringar - Content modifications

Smoothwall Content modifications

Se till att alla era användare använder SafeSearch och andra funktioner!

Ni kan ha olika regler beroende baserat på Vem-Vad-Var.  

Detta gör att ni kan ha olika regelr för t.ex. elever och lärare.

 

Reglerna går i kronologisk ordning, när ni skapar en ny regel hamnar den sist i listan, men ni ändrar lätt ordning med drag och släpp.

Reglerna kommer att gälla oavsett vilka inställningar användaren har i sin egen webbläsare.

De olika åtgärderna - Action's

Det tillkommer ständigt nya kategorier, nedan ser ni bara ett urval på de olika reglerna 

Ni hittar de senaste i er Smoothwall eller som pdf på denna sida: Blocklist Categories and Content Modifications List

Där ser ni också om modifieringen fungerar lokalt samt i Cloud Filter 


BBC iPlayer - Enforce Parental Guidance Lock Enforces BBC iPlayer's parental lock 

Blogger Comment Removal Remove comments from Blogspot / Blogger websites 

Disqus Comment Removal Remove Disqus comments from websites 

Facebook comments plugin removal Remove Facebook comments from websites

WordPress Comment Removal Remove comments from WordPress websites 

YouTube Comment Removal Removes comments from all YouTube videos. 

ITV Player - Enforce Parental Guidance Lock Enforces ITV Player's parental lock

Remove QUIC Header Remove alternate-protocol response header 

Block Google Doodle Games Remove games from Google search results e.g. Snake, Tic tac Toe 

Enforce Google Image Licensing Force Google to only return images that are licensed for use under the Creative Commons license

Force SafeSearch Manipulates the URL to automatically switch on safe searching in Google, Yahoo, Bing, Lycos, Hotbot, Flickr, Startpagina and Metacrawler

Google Image Search: Basic Mode Forces Google image searches to display in "Basic Mode"

Google Web Search: Basic Mode Google Web Search: Basic Mode 

Remove Adverts from Google Remove adverts from Google so users can't click through on them

Remove Translation From Google and Bing Search Results Removing Translate from search results

Remove YouTube videos from Google Search This content modification will remove the sections of the page that serve YouTube videos

SafeSearch via CONNECT header Content Modification rule to enforce SafeSearch on Google, Bing & DuckDuckGo via a CONNECT header rewrite

Vimeo: Force Mature Content Filter Force the 'Mature Content Filter' when browsing Vimeo. This prevents videos marked as mature from being played, or shown in Vimeo's search results

YouTube SafetyMode cookie Automatically enable YouTube's Safety Mode. Apply ONLY to youtube.com 

Snapchat URL Rewrite Modify the CONNECT header of URLs used by Snapchat to allow them through Guardian

YouTube - Disable Auto Play Disable YouTube's auto play feature and remove related videos

YouTube disable polymer Disable YouTubes polymer user interface 

YouTube: Remove Adverts A content mod category target at YouTube category to remove adverts

YouTube: Restricted Mode (Moderate) via CONNECT Header Apply restricted mode moderate to Youtube 

YouTube: Restricted Mode (Moderate) via HTTP Header Apply Restricted Mode (Moderate) to YouTube by inserting an HTTP Header

YouTube: Restricted Mode (Strict) via CONNECT Header Apply restricted mode to Youtube 

YouTube: Restricted Mode (Strict) via HTTP Header Apply Restricted Mode (Strict) to YouTube by inserting an HTTP Header

Många videofilmer som har ett godkänt innehåll blir ibland spärrat p.g.a. dåliga och sexuella kommentarer, om ni använder "YouTube Comment Removal" kommer era användare åt dessa filmer. Ni bör se till att ni har också har valt "YouTube: Restricted Mode" 

Titta även på Read Only funktionen.

Creating a content modification policy