Sökord

Sökord för sökmotorer

Kategorin kommer bara att fungera, om den används i en sökmotor som det finns stöd för i Smoothwall, vilket är de flesta på marknaden.

Kategorin innehåller Engelska, Svenska och andra språk, det är enkelt att lägga till egna lokala ord. 

I en skolmiljö rekommenderar vi att ni lägger till de lokala vulgära ord för t.ex. könsorgan, men även droger brukar ha lokala namn, lyssna med er lokala Polis angående lokala drognamn.

Vi kan hjälpa er med listor på olika svenska ord, som kan vara lämpliga att använd i en skolmiljö. 

Fraser och söktermer stöd för minst dessa språk finns i Smoothwall:

English Arabic Bosnian

Chinese Czech Danish

Dutch French German

Hebrew Hungarian Italian

Japanese Latin Malay

Norwegian Polish Portuguese 

Romanian Russian Slovak

Spanish Swedish         Turkish

Det är väldigt lätta att lägga till egna sökord eller meningar till de befintliga kategorierna eller skapa nya egna. 

Dock måste man vara försiktig så att det blir rätt.

Detta står i hjälpen för Smoothwall Cloud Filter:

Enter a word or a set of words to make a phrase. Be careful that the phrase isn't too specific so that similar variations are still picked up by the software.

Good Phrase Example: "Kill Myself"

Bad Phrase Example: "How To Kill Myself" - This is too specific and wont pick up on things such as "How 2 Kill Myself".

Good Word Example: "Cocaine"

Bad Word Example: "Breast" - This is too ambiguous as this could mean chicken breast, "Killer" - they could want to search Killer Whales.

It's best to avoid adding letter combination search terms as much as possible as they can often cause unintended blocks on the network.

Good Letter Combination Example: "Piratebay" - This Letter combination would match "Piratebay.com", "Piratebay.xyz" and any other combinations that may be entered.

Bad Letter Combination Example: "Sex" - This letter combination would flag any words that contain this letter combination. E.G. Essex, Sussex.

Smoothwall kan inte lägga till alla ord man kanske skulle vilja, då de innebär något helt annat på ett annat språk.

T.ex. det Svenska ordet slut på Engelska betyder slampa och ingår därför i kategorin "Inappropriate/Vulgar Search Terms" vilken vi rekommenderar vara på slagen för lägre åldrar. Det brukar inte vara något problem då vi ofta inte söker på bara slut utan t.ex. slutet, sluta vilket ej blir spärrade.

Vi kan hjälpa er med ett antal Svenska ord och URL ni kan lägga till för t.ex. droger, lustgas, vape samt självskada m.m.

Sökord - Söktermer av olämpliga / vulgära / svärord 

Smoothwall har en kategori som innehåller söktermer av olämpliga / vulgära / svärord

Ni kan enkelt lägga dit egna ord.

Om man blockerar kategorin "Inappropriate/Vulgar Search Terms" så kommer även Google översättning från dessa ord att blockeras.

Det kommer dock bara stå "Översättningsfel"

Kategorin är utformad för användning till barn och ungdomar där slang och olämpliga termer inte bör tillåtas att sökas på.

Detta hindrar också att man via olika sökmotorer hittar porr, med Svenska ord som kanske inte sökmotorn har spärrat i sin safe search.

Lägg till egna sökord och fraser till de inbyggda kategorierna eller skapa en egen kategori

Ni kan enkelt lägga till egna sökord och fraser till de befintliga kategorierna om ni vill ha safeguardning larm måste ni välja de befintliga kategorierna som ger larm.

Ni kan även skapa egna kategorier om ni vill hålla koll på t.ex. hur många som söker efter vape eller kanske lustgas.

Läs mera om Safeguardning och kategorier

Varför blir ibland en sökning blockerad?

Utan att sökordet ligger med i någon kategori.

När detta händer beror det på att själva resultatet av sökningen innehåller så mycket av den blockerade kategorin att sidan blir spärrad.

Vilka sökord använder man hos er?

Real-Time Search Terms Log Viewer

Loggen visar de sökord sökte av användarna i realtid, vilket möjliggör ingripande för problematiskt beteende.

Ni hittar loggen under:

Logs and Reports > Realtime > Search Terms

I loggen kan ni se de sökord som används, användaren, sökmotorn som används och om försöket tilläts eller blockeras.

Vi har också infört en rapporteringssektion som heter Sök fraser och användare ”Search Phrases and Users” så att ni kan skapa anpassade rapporter baserade på denna information. Kan vara bra för planering av lektioner, då man vet att eleverna har ett intresse, då det sökt efter information.