SWURL

SWURL älskat av tekniker

Utgår inom kort!

IT-supporttekniker får ofta ansökningar om att frisläppa webbsidor och därför har vi utvecklat SWURL.

Det finns tillfällen när era IT-tekniker har mer angelägna uppgifter än hantering av ansökningar om att frisläppa webbsidor. 

Likaså måste era chefer, såsom lärare eller ledare, också kunna agera när de behöver åtkomst till sidor som hamnar i gråzoner vid kategorisering.

Vi har lyssnat på våra användare och utvecklat SWURL!

SWURL tillåter en administratör att delegera begränsad blocklist-hantering till en betrodd användare på lokalnivå. 

Chefen filtreras fortfarande, men kan tillåta åtkomst till nödvändiga resurser utan att lägga på extra arbete för upptagen IT-supportpersonal.

SWURL tillhandahåller en lösning som är enkel att genomföra. 

Detta sparar tid, resurser och inte så lite frustration.