Tvåfaktorautentisering

Tvåfaktorautentisering (2FA)

Tvåfaktorautentisering (även känd som 2FA ) är ett sätt att bekräfta användarens begärda identitet genom att använda en kombination av två olika komponenter.

För att registrera sig för 2FA behöver användaren en autentiserings app på sin smartphone som kan skanna QR-koder, till exempel Google Authenticator eller Authy.

Två faktor autentisering för administratörs inloggningen i Smoothwall Firewall och Smoothwall Filter är valbart för olika användare.

Ni avgår vilka användare som ska kunna använda 2FA, när de sedan har börjat med 2FA måste de fortsätta. Ni kan se vilka som ännu ej börjat med 2FA och vara på dem. Det går även att göra undantag för 2FA.

Smoothwall Cloud Filter, Smoothwall Cloud Reporting samt Smoothwall Classroom Manager

För att logga in i Smoothwall Cloud portalen eller Smoothwall Classroom Manager använder man antingen sitt Google konto eller sitt Microsoft konto och det är via dem ni avgår om det ska krävas 2FA.

Det som är väldigt viktigt är att tiden stämmer i Smoothwall samt i Smarttelefonen, då koderna skiftas varje minut. Se Time

Inloggningen fungerar även utan kontakt med Internet.