Vem-Vad-Var-När

Vem - Vad - Var - När samt hur länge?

Smoothwall Webbfilter policy Who-What-Where-When 

Reglerna går i kronologisk ordning, när ni skapar en ny regel hamnar den sist i listan men ni ändrar lätt ordning med drag och släpp.

Klicka på bilden för en förstoring

Ett webbfilter bör veta vem/vad det är som är på Internet då behovet av Internet är olika och det är viktigt att ha en spårbarhet

Smoothwall - Autentisering av användare och grupper. Verifiera användare med Microsoft Active Directory®, Novell eDirectory™, Google eller annan LDAP server, det går bra att använda flera olika metoder samtidigt.

Smoothwall - Har även en stöd för lägga upp lokala användare direkt i Smoothwall

Smoothwall - Gör att ni kan ha olika regler baserat på grupptillhörigheten och/eller ända ner till individnivå.

Setting up Authentication Policies - "The Who"

Smoothwall Webbfilter policy, låter er snabbt konfigurera olika regler baserat på:

Vem - Who 

Vem är det som försöker nå en webbsida?

Vad - What

Vad är det för innehåll som man försöker nå?

Ett webbfilter bör veta vad det är som man försöker nå på Internet, då behovet av Internet är olika samt att en del innehåll är olagligt som t.ex. barnporr.

Smoothwall - Har ett intelligent webbfilter som tittar på innehållet på webbsidorna (Oavsett hur avancerad en URL blockeringslista verkar vara, det helt enkelt inte kan hänga med det när det gäller den moderna webben.)

Smoothwall - Erbjuder er över 140 olika kategorier, söktermer inspekteras på över 80 webbplatser.

Smoothwall - Kan också skapa era egna kategorier, baserat på domänen, URL'en samt sökkriterier, innehållet i URL strängen och filtypen.

Smoothwall - Har haft funktionen för att inspektera och dynamiskt filtrera HTTPS-trafik (SSL) nästan ett decennium. 

Smoothwall - Har även stöd för Layer 7 (Applikationskontroll) som går att ni också hittar applikationer som annars kan vara svåra att hitta/blockera t.ex. Tor och Skype. 

Smoothwall - Stöd för Flashfiltrering. Även om Flash håller på att ersättas så användes Flash fortfarande till många filmer och spel. Smoothwall tittar på innehållet och kan avgöra om det är ett spel.

Understanding and Setting up Categories - "The What"

Var - Where  

Vilken plats befinner sig användaren?

Ett webbfilter bör veta var användaren befinner sig, så man kan ha olika regler på olika platser som t.ex. lunchrummet och hemma.

Smoothwall - Kan med hjälp av IP-adressen veta var användaren befinner sig

Smoothwall - Smoothwall Connect hjälper er med att veta om användaren är utanför ert nätverk.

Understanding and Setting up Locations - "The Where"

När - When

Vad är det för tidsregler som gäller? 

Ett webbfilter bör veta när man försöker nå Internet. Är det före eller efter arbetstid/skoltid eller kanske helg? Kanske vill ni ha andra regler baserat på detta.

Smoothwall - Har en funktion som heter "Time Slots" där man via en kalender skapar olika scheman, som man sedan använder som ett policyobjekt.

Setting up a Time Slot - "The When"

Åtgärd - Action 

Här väljer ni vad som skall hända när det blir en träff

Understanding Filtering Actions - "The Action"

De olika åtgärderna - Action's

Create policy folder - Skapa en policy folder

Välj den här åtgärden när ni konfigurerar en policy för flera platser eller grupper.

Block - Blockera

De angivna kategorin är blockerad och användaren för upp en blockerings text.

Allow - Tillåt

De angivna kategorin är tillåtet

Innehållet kommer att skannas för anti-malware om en anti-malware regel finns. 

Ni kan använda det här alternativet för att skapa specifika undantag i era blockeringsregler. 

En annan möjlig användning är att förhindra över blockering av varierande innehåll såsom nyhetsartiklar , som kan omfattas av en mängd olika kategoriseringar beroende på vilken typ av nyhetsartikel .

Whitelist - Vit lista

När innehållet vitlistas går kommer inte innehållet att undersökas vidare. 

Använd denna regel mycket varsamt.

Vitlistning appliceras tidigt när filtret kontrollerar webbadresser. 

Innehåll som är vitlistade inte utsätts för utgående filterregler eller dynamisk innehållsanalys. 

Vitlistning innehåll kan bidra till att spara systemresurser och förhindra oavsiktlig blockering när det handlar betrodda innehåll, såsom nätbankers webbplatser eller Windows-uppdateringar.

Obs: Tillåtna innehåll kommer inte att skannas för potentiella skadliga program.

Soft Block - Mjuk blockering

Låt användaren avgöra!  Åtkomst efter varning.

Ibland kan det vara fel att stänga av en hel kategori av webbsidor. 

Det kan vara bättre att varna användaren för dessa, att det kanske inte är en godkänd sida.

Läs mera om soft block

Limit to quota - Begränsa till tidskvot - Hur länge?

Ni väljer om regeln skall räknas till användarens "Time Quotas".

Setting up a Quota