Företag

Webbsäkerhet och brandvägg för företagsnätverk

Webbfiltrering, rapporter, förhindrande av malware samt en robust brandvägg för ert företag

Finns som mjukvara, hårdvara och virtuell maskin samt molntjänst.

Via samarbeten kan vi erbjuda Firewall as a service (FWaaS)

Kombinera vår marknadsledande webb-filter med brandvägg, applikations kontroll, VPN, IPS

Komplett skydd: Brandvägg och webbfilter. Enkel driftsättning.

Skyddande av människor och nätverk

Varje organisation, allt ifrån små till stora företag, skolor och myndigheter har olika tillvägagångssätt för att säkra sina nätverk. 

Vårt system gör det möjligt för våra kunder att bedriva sin verksamhet på sitt eget sätt.

Att sätta människor främst

Sociala nätverk har blivit användbara verktyg för kommunikation och drift, och håller på att bli oumbärlig i utbildning, kommunal och företagssektorn. 

Även om din organisation har ännu inte antagit det. Är det troligt att en annan organisation som ni gör affärer med redan är där.

Alltför ofta är det beslut som måste göras, med ett trubbigt verktyg, antingen blockera eller låta det var som det är. Båda har sina nackdelar.

Smoothwall Firewall och Smoothwall Filter syftar till att ge en intelligent kompromiss - en möjlighet att kreativt och produktivt använda sociala medier, men utan olämpligt material, eller tidsförlust.

Ett intelligent webbfilter behöver inte vara besvärande – onödiga inskränkningar på arbetsplatsen kan underminera välförtjänt förtroende. 

Smoothwall's lätthanterade innehållsfiltrering tillåter kontroll över vad, när och var de kan komma åt Internetsidor utan att inverka på deras vanor, även for mobila användare. 

Stötande innehåll kan blockeras, samtidigt som resten av en webbsida är tillgänglig för användning. 

Dessutom kan våra säkerhets och e-postverktyg kontrollera skräppost och malware och detta skapar ett starkt skalskydd och låter människor koncentrera sig på sitt arbete och inte den teknik de använder.

Att prioritera affärer

Utan en lämplig AUP -godtagbar användnings policy, löper ni stor risk att skada produktiviteten. 

Det är också ett faktum att företagen ansvarar för medarbetares missbruk av Internet, både på arbetet och när de använder företagets resurser utifrån. 

Såväl som att förhindra webbmissbruk kan vi förhindra skador på system och data från malware-attacker.

Snabb produktöversikt för Smoothwall Firewall

Läs mera om vår brandväggs lösning Smoothwall Firewall

Produktöversikt för Smoothwall för produkter till företag

För de som behöver komplett skydd med brandvägg och webbfilter

Enkelt och snabbt sätt att skydda era klienter oavsett var de befinner sig

Webbfilter för de som redan har en bra fungerande brandvägg

Leverera kompromisslös säkerhet

Att hålla ert nätverk effektivt och fungerande är en utmaning – det krävs smidig och robust säkerhet för att ta itu med nyutvecklade hot. 

Smoothwall-systemen gör det möjligt för er att skapa förhållanden som fungerar effektivt och säkert utan att tära på er tid och era resurser.

Smoothwall - Att lita på för ert företag!