ISP

Webbfiltrering, övervakning och kontroll

Open Architecture Technology

Smoothwalls webbfiltrering, användarspårning, övervakning och säkerhetsteknikskomponenter är utformade för att ”bäddas in” hos ISP, telekom och publika WiFi-nätverk.

Med användningsområden såsom detaljerad spårning av enskilda surfare för kommersiella applikationer och noggrann dynamisk innehållsfiltrering för att uppfylla sociala, religiösa eller moraliska krav.

Smoothwalls teknik med öppen arkitektur har visat sig vara skalbar, kraftfull och enkelt integrerad i en mängd nätverk över hela världen.

Smoothwall tittar även på layer 7, så att den kan fånga olika applikationer.

Brandvägg för ISP

Smoothwall Firewall har många bra funktioner för er som leverantör.

  • Använd över 20 nätverkskort i era servrar, använd också Vlan för att splitta upp trafiken

  • Brandväggen är säkrad med 2 faktor inloggning

  • Bra rapportfunktioner

  • Bra säkerhet för era kunder som GeoBlocking, IDS och IPS

Ni kanske även kan erbjuda Smoothwall Firewall as a service (FWaaS)?