Varför webbfilter?

Varför ni behöver ett webbfilter!

Internet har förändrat  världen! 

Webben har på många sätt förändrat hur vi arbetar och kommunicerar.

Från att handla varor, boka resor till att hålla kontakt med vänner.... 

Från företag som arbetar med kunder till studenter som utbildas i skolan, många aktiviteter är svåra att föreställa sig utan webben.

Den troligen mest betydande förändringarna för enskilda människor är införandet av olika sociala nätverk.

Från Wikipedia; " Sociala medier (singular: socialt medium) betecknar webbplatser och mobila appar med vars hjälp människor kan interagera i mänskliga sociala nätverk och, i motsats till traditionella medier, bidra med användargenererat innehåll. Sociala medier kan innefatta Internetforum, sociala nätverkstjänster, bloggar, vloggar, wikier, poddradio och artikelkommentarer. "

När Facebook lanserades 2004 hade bara var fjärde svensk bredbandsuppkoppling hemma, och smarta mobiler existerade knappt.

Mycket har hänt sedan dess. Unga människor använder oftast många olika sociala nätverk som t.ex. Tik Tok, Instagram, Snapchat, WhatsApp, Kik, Facebook, Twitter och Tumblr.

Internet kan skapa risker både för organisationerna och människorna i dem

Vilka är dessa hot och hur kan ett webbfilter skydda er från dem?

Distraktion - Tankspriddhet - förströelse

Många webburna hot kan finner sin väg in i organisationer via användarnas surfing, detta kan orsaka katastrofala skador på företagen och deras tjänster. 

Ett ökande antal högprofilerade och pålitliga hemsidor blir också ibland kapade av malware, vårt Antimalware minskar denna risk.

Idag är det inte enbart vanlig webbtrafik man behöver ha kontroll över då många olika appar går allt för att komma förbi olika filter. Vår layer 7 modul fångar många av de vanligaste apparna.

Motivation - Ha tydliga och schysta regler 

Det är viktigt att ha en bra motivation hur Internet skall användas

En Internet generation lämnar skolan och kommer in på arbetsplatser. De tar med sig sitt behov av omedelbar tillgång till information, online shopping, och interaktion med sina sociala grupper. 

Ni kanske kan använda sociala medier för att själva nå ut med budskap?

Begränsa denna tillgång till Internet, så att användarna får rätt tillgång till webben - kanske vid bestämda tider och platser samt i vilken omfattning, detta kommer att förbättra deras motivation. 

Ni har ej förbjudit, utan bara reglerat hur man får använda Internet privat. Smoothwall - Använd Time Quotas som låter användaren avgöra om webbsidan skall visas! Åtkomst efter varning.

Ansvar - Ert system - Ert ansvar

Ansvaret ligger hos er

Olämpligt innehåll, eller ogenomtänkta inlägg kan göra organisationer ansvariga för dessa handlingar. 

Även om en organisation har en stark policy, om hur man får använda Internet, måste de också visa att de vidtar aktiva åtgärder för att begränsa risken samt se till att er policy följs med t.ex. rapporter.

Vår Read Only funktion tillåter läsning, men inte redigering av t.ex. facebook och Wikipedia. Läs också mera om vuxenfilter

Lidanden - Era användare kan behöva hjälp och stöd för sitt missbruk

 En del av era användare kanske lider av t.ex. sex och spel missbruk?

Många som mår dåligt försöker att hitta hjälp på sina problem genom Internet. Kanske mår någon så dåligt att de funderar på självmord? 

Det finns också de som letar efter droger m.m. på Internet. Smoothwall hjälper er att hitta dessa personer som mår dåligt, så att ni kan sätta in lämpliga åtgärder i tid.

Ni får bra rapporter och larm via Safeguarding och våra rapporter som hjälper er att hitta dessa individer.


Nu vet ni varför ni behöver webbfiltrering 

Varför behöver ni ett webbfilter från Smoothwall?

Smoothwall har och kommer att ligga i framkant när det gäller utvecklingen av funktioner i webbfilter.

Webbfiltret sitter i själva enheterna och följer med användarna även utanför ert nätverk. Läs mera om Smoothwall Cloud Filter.

Nedan ser ni några av de olika verktygen som behövs i dagens webbfilter.

Distraktion - Tankspriddhet - förströelse

Vem?

Ett webbfilter bör veta vem/vad det är som är på Internet då behovet av Internet är olika och det är viktigt att ha en spårbarhet

Smoothwall - Autentisering av användare och grupper. Verifiera användare med Microsoft Active Directory®, Novell eDirectory™, Google eller annan LDAP server, det går bra att använda flera olika metoder samtidigt. Smoothwall - Har även stöd för lägga upp lokala användare direkt i Smoothwall

Smoothwall - Gör att ni kan ha olika regler baserat på grupptillhörigheten och/eller ända ner till individnivå.

Vad?

Ett webbfilter bör veta vad det är som man försöker nå på Internet, då behovet av Internet är olika samt att en del innehåll är olagligt som t.ex. barnporr.

Smoothwall - Har ett intelligent webbfilter som tittar på innehållet på webbsidorna (Oavsett hur avancerad en URL blockeringslista verkar vara, det helt enkelt inte kan hänga med det när det gäller den moderna webben.)

Smoothwall - Erbjuder er över 120 olika kategorier, söktermer inspekteras på över 80 webbplatser.

Smoothwall - Kan också skapa era egna kategorier, baserat på domänen, URL'en samt sökkriterier, innehållet i URL strängen och filtypen.

Smoothwall - Har haft funktionen för att inspektera och dynamiskt filtrera HTTPS-trafik (SSL) i över ett decennium. 

Smoothwall - Har även stöd för Layer 7 (Applikationskontroll) som går att ni också hittar applikationer som annars kan vara svåra att hitta/blockera t.ex. Tor och Skype. 

Varifrån?

Ett webbfilter bör veta var användaren befinner sig, så man kan ha olika regler på olika platser som t.ex. lunchrummet och hemma.

Smoothwall - Kan med hjälp av IP-adressen veta var användaren befinner sig

Smoothwall Cloud Filter har inbyggd funktion för att veta om den är i ert lokala Smoothwall nätverk. 

När?

Ett webbfilter bör veta när man försöker nå Internet. Är det före eller efter arbetstid/skoltid eller kanske helg? Kanske vill ni ha andra regler baserat på detta.

Smoothwall - Har en funktion som heter "Time Slots" där man via en kalender skapar olika scheman som man sedan använder som ett policyobjekt.

Hur länge? 

Ett webbfilter bör veta hur länge man är på t.ex. sociala medier.

Smoothwall - Har en funktion som heter "Time Quotas" som gör att ni kan låta era användare var på t.ex. sociala medier mellan 15 min till 4 timmar per dygn.

Smoothwall - Kan upplysa användaren hur mycket tid som finns kvar i tidskvoten. Ni ställer in hur ofta upplysningen skall visas mellan var 5 min till en timme.

Läs mera om hur man i Smoothwall använder Vem - Vad - Var - När samt hur länge?

Sårbarhet - Ert system är utsatt

Ett webbfilter bör kunna stoppa hoten innan de när era klienter.

Smoothwall - Har en intelligent antimalware funktion. 

Smoothwall - Har ett intelligent system för att blockera Peer-to-Peer (P2P).

Smoothwall - Har en sin brandväggslösning stöd för bl.a. IPS och IDS.

Motivation - Ha tydliga och schysta regler 

Ett webbfilter bör kunna hjälpa er att upplysa era användare om att de kanske bryter mot er AUP - Acceptable Usage Policy - Användningspolicy

Smoothwall - Använder Soft Block som låt användaren avgöra om webbsidan skall visas! Åtkomst efter varning.

Smoothwall - Kan skapa olika blockeringssidor, där ni kan upplysa era användare om er AUP samt ge dem förslag eller råd på vad som är godkänt hos er.

Smoothwall - Kan ha olika regler baserade på tid och plats

Ansvar - Ert system - Ert ansvar

Ett webbfilter bör hjälpa er att se till att er AUP - Acceptable Usage Policy - Användningspolicy också efterlevs

Smoothwall - Har bra funktioner som hjälper er med att se till att er användningspolicy alltid efterlevs även när användaren är utanför ert nätverk.

Smoothwall - Har kategorier som uppdaterade baserat på information vi får från tredje part, inklusive Internet Watch Foundation och Polisen.

Smoothwall - Har många olika bra rapporter som också hjälper er att hitta användare som bryter mot er användningspolicy.

Lidanden - Era användare kan behöva hjälp och stöd för sitt missbruk

Ett webbfilter bör hjälpa er att hitta användare som mår dåligt eller lider av något missbruk.

Smoothwall har ett rapport system Safeguardning som kan sända SMS och/eller e-post så fort något allvarligt inträffar som t.ex. sökning på "hur man begår självmord"  

Smoothwall - Har även många andra bra rapporter och larm som också hjälper er att hitta dessa användare.

Vissa undersökningar tyder på att där användare inte kontrolleras, kan upp till 3 timmar, av en arbetsdag gå förlorad. 

Samma distraktions faktor gäller även i skolor där lärandet kan påverkas allvarligt. 

Denna förlust av produktivitet kan lätt åtgärdas med noggrant konstruerade användare policy (AUP), och teknik som t.ex. Time Quotas.

Sårbarhet - Ert system är utsatt

Sårbarheten ökar med olika webburna hot och ransomware

Omfattningen av material som finns på nätet är enormt!

Nedan ser ni hur Smoothwall har utvecklats genom de första åren