Webbfilter för skolor

Smoothwall Webbfilter för skolor!                

Ju smartare deras digitala värld blir, desto säkrare gör vi den

Smoothwall utvecklar teknik och lösningar som är viktiga för ungdomars säkerhet och välbefinnande online.

Smoothwall startade i början av 2000 talet i England, Smoothwall har idag (2023) vuxit till en prisbelönad, organisation som hjälper över 7 miljoner användare. Smoothwall har varit på den Svenska marknaden i över 20 år.

Smoothwall skapade redan 2002 ett innehållswebbfilter, redan 2004 gick det att ansluta Smoothwall till Microsoft AD för att sedan snabbt komma med flera autentiserings möjligheter, 2012 var det dags för Google autentisering. 2009 Införde Smoothwall HTTPS filtrering och 2019 var det dags för Två faktor autentisering (2FA) för administratörs inloggningen.  Smoothwall har idag partners i mer än 60 länder runt om i världen.

Smoothwall har funnits på den Svenska marknaden sedan började av 2000 talet.

Det betyder att webbfiltret är ordentligt anpassat för den Svenska marknaden, vilket många av våra konkurrenter inte är. Detta betyder att Smoothwall vet om det är en Svensk nyhetssida eller om det är en svensk utbildningssidan för sexualkunskap. Smoothwall har också möjlighet att t.ex. blockera en sökning på vulgära Svenska ord.

Jämför gärna Smoothwall med andra produkter i en riktig Svensk miljö.

Webbfilter för de som ej vill vara beroende av egen hårdvara eller som komplement till den befintliga Smoothwall installationen.

Låt läraren ha full kontroll över sina elevers datorer under sina lektioner.

Mässor med Smoothwall

SETT 2023 är 18-20 april 2023

(även förlängt med kvällsöppet 19/4)

Vi har en ny plats MONTER: A:35

Läs mera om SETT 2023

Webbfiltrering och säkerhet för skolor

Vi gör det så enkelt som möjligt att nyttja vår webbfiltrering, oavsett miljö. 

Barn tillbringar större delen av sin barndom i skolan, att hålla eleverna säkra från Internets faror ska vara enkelt. Smoothwall erbjuda kraftfulla webb säkerhetslösningar för att göra Internet till en säker plats för barnen.

Att skydda eleverna på nätet består mer än bara blockera åtkomst till innehållet. Smoothwall har teknik och funktioner  som kan erbjuda er så mycket mer. Webbfilter har ackreditering från Brittiska statens "Department for Education" (Becta) och är fullt CIPA-kompatibel.

Porrfribarndom

Det pågår en debatt i socialamedier #porrfribarndom som vill införa porrfilter i skolan, så att det blir "porrfria skola".  https://www.porrfribarndom.se/

"Porrfilter behövs i skolmiljön" Se inslag från TV4-Nyhetsmorgon 2018-01-15 Kräver porrfilter i förskolan – "porr dyker upp på youtube"

Det tycker vi är bra, men det behövs så mycket mera än bara ett porrfilter som blockerar.

Olika åldrar på barnen bör ha olika filter, med olika förklaringar och hänvisningar till bra sidor som t.ex. http://www.rfsu.se

Utbildningsministern reagerar på porrfiltret Läs mera på SVT   

"Barn ser våldsporr i skolan - majoritet i riksdagen för porrfilter" Läs mer på TV4

"Så påverkas barnens vardag av pornografin" Läs mera på SVT   

Läs mera om Vuxenfilter

Sexövergrepp på barn sprids – på Facebook

Enligt en artikel från Aftonbladet: http://anvandarna.story.aftonbladet.se/chapter/sexuella-overgrepp-mot-barn-sprids-pa-facebook/

Läs mera om SVD och Aftonbladets artikelserie "Användarna" som handlar om en unik kartläggning: "Här är de svenska nätpedofilerna" http://www.svd.se/om/anvandarna

Läs mera om varför ni behöver ett webbfilter!

En praktisk lösning för skolor

Ni kan låta läraren hantera elevdatorerna under sina lektioner och även där stänga av Internet med hjälp av Smoothwall Classroom Manager 

Enligt Skolverket: 69 procent av alla gymnasielärare tycker att arbetet i klassrummet störs varje dag av elevers användning av sms, chatt, spel eller sociala medier.

Smoothwall är en väldigt skalbar lösning, vi har produkter som är lämpliga för alla storlekar av nätverket. Från en enda skola, till en hel kommun eller andra stora skolaktörer. Smoothwall har utvecklats med återkoppling från skolor och lärare i hela världen. 

Hör av er idag för att ta reda på hur vi kan hjälpa er.

Vet Ni vad Era elever gör på Internet?

"Åttaåring såg porr på läsplatta i skolan" 

"Är det rimligt att låta 7-8-åringar vara på internet med "frihet under ansvar"?" Citaten från GP 2015-04-02

Har ni kontroll över hur eleverna använder Internet?

 Titta lite djupare med HTTPS filtrering

Smoothwall säkra (SSL) webbfiltrering erbjuder en lösning på ett gapande hål som finns i många webbfilter. 

Smoothwall Safeguarding är en svit av rapporterings funktioner i Smoothwall som hjälper skolor och utbildningsinstitutioner med sin Internet-säkerhet

Administratören kan enkelt skapa rapporter över användare för olika tidsperioder för att se om de har brutit mot några regler.

Skolorna vill kunna agera snabbt om man t.ex. märker att en elev söker efter Cannabis på Internet. Safeguarding ger då larm, som även kan gå till t.ex. skolsköterskan m.m.

Rapporten innehåller även webbtrafiken som har skett innan och efter, samt listar också de specifika sökorden eleven har använt. 

Detta för att kunna säkerställa att elev inte bara hamnade på en webbsida via någon länk, utan att eleven aktivt försökt hitta information om narkotika.

Läs mera om Safeguarding

Läs mera om Smoothwall Monitor

Smoothwall ger er svaren på vad eleverna gör på Internet! 

Loggen visar de sökord, sökta av användarna i realtid, vilket möjliggör omedelbart ingripande för problematiskt beteende.

I loggen ser ni de sökord som används, användaren, sökmotorn som används och om försöket tilläts eller blockeras. Smoothwall har också en rapporteringssektion som heter Sök fraser och användare ”Search Phrases and Users” så att ni kan skapa anpassade rapporter baserade på denna information.

Läs mera om rapporter

Vill ni se vad era elever söker på Internet via Google? 

Använd informationen till att anpassa undervisningen med det som verkligen intresserar eleverna, som nyheter, trender och katastrofer m.m.

Internetfilter för skolor - Webbfilter i skolan

Internet blir allt mer tillgängligt och samtidigt,  utsätts användarna också för en rad olika slags risker. 

Minderåriga blir allt mer aktiva användare, men är samtidigt väldigt utsatta. 

Det är ett ansvar att skydda elever från webbaserade hot och att främja en säker Internetanvändning.

Vi erbjuder undervisande organisationer, lättanvända verktyg som uppmuntrar till kreativ och produktiv Internetanvändning i en säker miljö.

Smoothwall är ett ledande webbfilter med över 12 250 skolor och mer än 7 miljoner elever, som använder Smoothwall för att skapa en säker webbmiljö för sina elever.

Kanske vill ni undervisa era elever istället för att bara blockera sidor? 

Smoothwall kan hantera olika blockeringssidor som kan innehålla länkar till bra material som är godkänt av er.

T.ex. om ung elev råkar komma in på en otillåten sida, så kanske det räcker med en blocksida som berättar att de kom fel medan de äldre barnen kan få tips om att de kan kontakta skolsköterskan om de har frågor om samlevnad. Ni kan också lägga ut bra länkar till t.ex. RFSU m.m. om ni vill att era elever skall få veta mera om samlevnad.

Valet är ert och verktyget är Smoothwall!

Ni väljer själv: Låt era elever se vad andra postar på Facebook eller andra sociala medier, men era elever kan inte posta något under skoltid. 

Välj att ställa in t.ex. max en timme per dag på sociala medier, med en varning låt oss säga var tionde minut.

Smoothwall har enkla lösningar, när eleverna tar med sig sina egna mobiler / Ipads osv. 

Eleven anger det namn och lösenord, som de normalt använder för att logga in i domänen. 

Enheten spar dessa uppgifter.

Smoothwall Cloud Filter

Smoothwall har även lösning, för de skoldatorer eller surfplattor som får tas med hem.

Smoothwall Cloud Filter gör, att ni kan ha olika regler i skolan och hemma.

Som exempel så kan play kanaler vara blockerade i skolan, men tillåtna utanför skolan.

Smoothwall Safeguarding

Smoothwall Safeguarding är en svit av rapporterings funktioner i Smoothwall som hjälper skolor och utbildningsinstitutioner med sin Internet-säkerhet.

Skolorna vill kunna agera snabbt om man t.ex. märker att en elev söker efter Cannabis på Internet. Safeguarding ger då larm, som även kan gå till t.ex. skolsköterskan eller annan berörd personal.

Rapporten innehåller även webbtrafiken som har skett innan och efter, samt listar också de specifika sökorden eleven har använt. 

Problematiska program som BitTorrent, Skype och TOR kan äventyra tillgänglig bandbredd och utsätta er för olämplig och kanske olaglig verksamhet. 

De användarportar och protokoll som inte kan identifieras med konventionella webbfilter. 

Smoothwall gör att ni kan nu stoppa denna trafik!

"Get ready for the new generation of web control"

YouTube filmer ni godkänt i undervisningen skall gå med högsta fart, resten med begränsad hastighet, valet är ert.

Det är nu enkelt att förhindra webbtjänster ta upp en för stor del av er bandbredd, utan att ni helt behöver blockera dem.

Proxyn kommer göra, att när en hel klass tittar på samma Internet sida, så behövs informationen bara laddas ner en gång från Internet. Tänk också på sidor som aftonbladet.se osv.

Tidsstyrning

Ni kan konfigurera Smoothwall att tillåta eller stoppa användare via Time Slots.

Med denna funktion kan Internet vara tillåtet för valda personer eller kategorier under vissa tider, beroende på tid och dag.

Stänga av Internet vid prov och genomgångar, finns provet på Internet så godkänner man trafik till dessa domäner/webbadresser. 

Se även Smoothwall Classroom Manager.

Tid kvotering

Tidsstyr användningen av facebook, snapchat, kik, twitter mm. 

Välj själva hur mycket eleven skall få använda tjänsterna, min 30 minuter/dag, steg om 5 min och max 4 timmar.

Ni kan också varna eleven att deras tid räknas ned. Se även Smoothwall Classroom Manager.

Blocksida

Om en användare söker efter innehåll relaterat till t.ex. narkotikamissbruk eller självskada, kan ni hänvisa dem till en rad godkända informationskällor.

Smoothwall kan ha olika blocksidor baserat på vem, kategori, var samt när. 

Olika filter beroende på grupp/klass.

Ibland kan det vara fel att stänga av en hel kategori för alla. 

User portal

Se även Smoothwall Classroom Manger.

Finns provet på Internet så godkänner man trafik till dessa domäner/webbadresser. 


Vår Read Only Wikipedia tillåter läsning, men inte redigering av Wikipedia. 

Med denna funktion så hindrar ni att er IP blir spärrad, så att de som skall uppdatera verkligen kan göra det utan att vara spärrade. Använder vanliga regeln "Vem".

Det finns även "Read Only" för facebook och Twitter.

Smoothwall Monitor

Smoothwall Monitor  ger den en avancerade övervakning som sköts av AI teknik. 

vilket innebär att ni kan koncentrera er på att ge stöd och utbildning till barnen i er vård, med sinnesfrid att ni kommer att varnas av systemet om en incident uppstår.

I en värld där digitalt lärande snabbt blir allt vanligare inom utbildning, är det viktigt att skydd och onlinesäkerhet för barn också utvecklas snabbt.

Smoothwall Monitor är en textanalys tjänst som installeras direkt på enheterna. (Behöver ej Smoothwall Filter) Smoothwall Monitor  bygger en profil av användaren och varna er när deras riskprofil blir kritisk.

Låt läraren ha full kontroll i klassrummet.  Låt era lärare stänga av Internet vid t.ex. prov och genomgångar.

Ser till att alla elever snabbt hittar till rätt URL. Stäng ned webbsidor som ej har med utbildningen att göra.

Safe Surfing, stöd för "Säker surf" hos Google och YouTube samt de flesta andra bild och sökmotorerna

Smoothwall är ett webbfilter för skolor att lita på var än era användare befinner sig!

Webbfilter för de som ej vill vara beroende av egen hårdvara eller som komplement till den befintliga Smoothwall installationen.

Hur Smoothwall fungerar

Smoothwall levererar mycket noggranna resultat från realtidsfiltrering, med hjälp av Dynamic Content Analysis™ .

Smoothwall undersöker innehåll, sammanhang och konstruktion av varje begärd webbsida. 

Allt oönskat material (inklusive anonyma proxies och online spel) kan upptäckas och blockeras, utan att störa inlärningsbaserade webbresurser.

Sociala medier, fildelning och andra möjliga distraktioner kan blockeras helt, eller hanteras effektivt i innehållsfiltret.

Nödvändigt skydd

Dynamiskt innehålls Analys

Smoothwall’s Dynamic Content Analysis™ teknik undersöker inte bara innehållet, utan sammanhang och konstruktionen av varje webbsida. 

Områden identifieras och klassificeras av en bråkdel av en sekund, och kan flexibelt blockeras eller tillåtas beroende på vilken typ av innehåll, användare, eller tidpunkt. 

De olika kategorierna hämtar också innehåll, från Internet Watch Foundation (IWF) databas dagligen.

Detta händer under 1 minut på Internet!

Som ni ser händer det mycket på en minut, därför kan man inte bara förlita sig på ett URL-filter.

Några av alla funktioner:

Övergripande

Säkerhet

Användare

Begränsa

Övervaka 

Flexibla åtkomstkontroller tillåter administratörer att sätta detaljerade regler och ger kontroll till lärare för att åsidosätta filtrering, åtkomstrapporter och hantera status för blockerade användare. 

Smoothwall är mästerligt på att blockera proxies och onlinespel, förebygga malware, filtrera säker trafik, kontroll av strömmande media och IM (snabb meddelanden), filtrering och övervakning av söksträngar/bilder och logga webbuppladdningar.

Intuitiv rapportering ger detaljerade uppgifter som behövs för att förstå all aktivitet med realtidsloggar som visar enskilda användares surftrender och platsspecifika trender.

Gränssnittet Vi har lagt upp några filmer som visar hur gränssnittet och några funktioner används i Smoothwall

Därför har vi samarbetat med erkända säkerhets- och online-säkerhetsleverantörer för att ge er vår nya online säkerhetszon, en plats där vi kan ge lärare, föräldrar eller vårdnadshavare och barn aktuella resurser, expertråd, vägledning och information om hur man är smart och säker på nätet.

Smoothwall gör mer än bara webbfiltrering och internetskydd till skolor, högskolor och utbildningsorganisationer över hela världen, vi bryr oss om barns säkerhet och välbefinnande överallt.

Smoothwall Online Safety Zone

Tag dialog med era skolbarn om Internetsäkert samt porr på Internet m.m.

Smoothwall Web Filtering for Education - Smoothwall Web filter för skolor på Engelska

The use of web content and applications is now a mainstay in many subjects

The ability to provide dynamic information — and allow students to research topics — has changed the methods of teaching and learning.

Our education solutions are built on three core features: Protection, Control and Flexibility

Real-Time Content Analysis can identify and classify content no matter how recently it has been created, and at the same time can identify the tell-tale signatures of the proxy sites used to try and circumvent filters.

Once content is identified and classified, a decision can be taken about whether or not a user can access it.

Our "who, what, when, where" controls allow you to create access policies by user, type of content, timeframe, and location.

Delivering this level of control shouldn't be based on the device a student is using. 

Our solutions will work across wireless devices provided to students — even when off site — and the students' own devices (BYOD) when connected to your Wi-Fi.

A Practical Solution for Schools

We make it as easy as possible to benefit from our web filtering in your school, regardless of the environment. If you need firewall and security, then our Smoothwall Firewall will support you and, if you have an existing firewall, our Smoothwall Filter or Smoothwall Cloud Filter integrates easily.

Smoothwall Filter Enabling a safer, digital learning environment with real-time, content-aware and granular control web filtering.

Now available in 3 deployment options: Cloud | On-Premise | Hybrid

As a truly scalable solution, we have products appropriate for all sizes of network. Whether a single school, local authority, or large school district.

We recognise that the IT teams in schools are under pressure and so our solutions include Swurl. Swurl gives selected users and managers the ability to unblock content, meaning that resources are available as soon as they're required.

Smoothwall Classroom Manager, one of the easiest to use, cross-platform solutions of its kind.

Smoothwall Classroom Manager empowers teachers to take control and improve learning outcomes in today’s dynamic, digital classroom.

Smoothwall have been developed with feedback from schools and educators worldwide. 

Get in touch today to find out how we can help you.